Äldres hälsa

50% av våra äldre är eller riskerar bli undernärda – vad betyder det egentligen?

Äldres hälsa

50% av våra äldre är eller riskerar bli undernärda – vad betyder det egentligen?

Vi blir friskare och lever längre, men trots det är ett av samhällets största hälsoproblem bland seniorer undernäring. I dag är undernäring bland äldre enormt vanligt – ungefär 50 procent av alla över 70 år är eller riskerar att bli undernärda. Kostnaden för sjukvården är högre än övervikt. Vi får förklaringen från Janina Blomberg, proffs på området i egenskap av grundare till ÄTUP.

Vad menas med undernäring hos äldre?

Det handlar om att vi behöver nästan dubbelt så mycket av vissa näringsämnen när vi blir äldre – samtidigt som vi ofta äter mindre. De två näringsämnen som seniorer behöver betydligt mer av är protein och D-vitamin.

Våra muskler bryts gradvis ner redan från och med 30-årsåldern och när vi är över 70 går det allt fortare. När muskler förtvinar ökar risken för fallolyckor markant – och dessutom behövs protein för att alla kroppens celler ska fungera och läka. En undernärd kropp läker inte.

Det bästa effekten får senioren som både styrketränar 2-3 gånger per vecka och äter tillräckligt med protein.

D-vitamin behöver alla äldre äta tillskott av – både vinter och sommar då behovet är dubbelt så stort som för yngre.

Hur är det möjligt att 50% av alla seniorer är eller riskerar att bli undernärda?

Det är lätt hänt och kommer ofta smygande. Att äta mindre än tidigare och samtidigt behöva mer näring är en ekvation som behöver kunskap och knep för att göra rätt. Ju mindre portioner man äter desto mer näring behöver de innehålla.

Sjuka och sköra äldre behöver all hjälp de kan få för att få i sig tillräckligt med energi och protein. För dem gäller det att äta och dricka protein- och energirikt minst 7-8 gånger per dag. Då gäller inte längre hälsorådet om att minska på t ex socker – all energi behövs.


Förutom samhällskostnader handlar det här framför allt om onödigt lidande för individen.


Hur kan undernäring kosta samhället mer än övervikt?
  • En undernärd kropp läker inte.
  • Undernäring är en mycket vanlig grund till andra tillstånd och risker. Till exempel är fallolyckor nära kopplade till undernäring.
  • Fallolyckor är den vanligaste orsaken till att seniorer blir inlagda på sjukhus – ofta med lång konvalescens och rehabilitering som blir längre vid undernäring. En undernärd person kostar ca 10 000kr mer per dygn att vårda än en välnärd.
  • En undernärd person blir kvar på sjukhus i genomsnitt 3,4 dagar längre än en välnärd.
  • Förutom den typen av kostnader är undernäring en vanlig orsak till att behöva hjälp från hemtjänst och äldreboende. En plats på äldreboende kostar 1 miljon kronor per år. Full hemtjänst kostar 250 000 kronor per år.
  • Förutom samhällskostnader handlar det här framför allt om onödigt lidande för individen.

Nämn en orsak till att det är så vanligt med undernäring.

Efter att ha arbetat med frågan på nationell nivå i nästan 10 år vet vi att det är komplext – men att det till mycket stor del handlar om att kunskapen är låg om att seniorer har unika behov. Det gäller både bland allmänheten och inom vården. Därför lanserar vi ÄTUPs kunskapslyft – för att nå ut brett till seniorer, anhöriga och personal som arbetar med seniorer.

Kan du ge några konkreta tips på hur man kan utveckla sitt arbete om man arbetar med äldre?
  1. Arbetar du inom måltidsverksamheten? - Kroka arm med vård- och omsorgsverksamheten i din organisation – när ni arbetar tillsammans kommer ni ha mycket lättare att genomföra förändringar som gynnar era seniorer.
  2. Mat är medicin - och tillsammans täcker ni hela kunskapsområdet för att förebygga undernäring bland era seniorer.
  3. Tänk bl a igenom hur ni ska samarbeta kring alla dygnets måltider – kanske kan köket hjälpa till även med mellanmål – då får kollegorna inom omsorgen mer tid att fokusera på omvårdnad.

Källor: Socialstyrelsen, Livsmedelsverket

Dela: