Äldres hälsa

Nu lanseras ett nytt arbetssätt för att minska undernäringen bland våra äldre

Äldres hälsa

Nu lanseras ett nytt arbetssätt för att minska undernäringen bland våra äldre

Kunskap om mat och måltider har stor betydelse för äldre människors välmående och kan vara avgörande för att minska risken för onödig undernäring. För att höja kunskapsnivån hos alla som arbetar nära seniorer har nu initiativet ÄTUP [länk] dragit igång – de arbetar för att få vården och måltidsverksamheten att komma närmare varandra vilket är nödvändigt för att nå målet med minskad undernäring. Vi pratar med Janina Blomberg, en av de två grundarna.

Hej Janina, varför har ni startat ÄTUP?

– Både jag och Marie-Louise är kostekonomer som arbetat på olika sätt med mat och hälsa i över 20 år. När vi för 9 år sedan kom in på ämnet kring mat, seniorer och undernäring insåg vi snabbt att det ofta är annat än själva maten som är problemet.

Väldigt få förstår att våra behov förändras drastiskt när vi blir gamla – och sjuka. Om vi inte vet om att vi har nya behov på ålderns höst blir det svårt att uppnå förändring och till exempel lansera nya produkter och måltidskoncept för seniorer.

Vår och ÄTUPs vision är därför att Alla äldre i Sverige ska ha en bra livskvalitet där undernäring och dess konsekvenser minimeras. Vi kom fram till att vi först och främst måste börja med grunden – dvs kunskapsspridning. Så – nu utvecklar och erbjuder vi kunskapslyft till seniorer, anhöriga och till alla som arbetar med äldre inom äldreomsorgen.

Våra utbildningar är helt online, målgruppsanpassade och med fokus på att det ska vara roligt att lära sig. Vi utgår ifrån beteendedesign, kunskapsdesign och gamification för att skapa engagemang och få kunskapen att fastna.

När det gäller äldreomsorgen i t ex kommuner gör våra kunskapslyft också att måltidsverksamheten och vård- och omsorgsverksamheten kommer närmare varandra genom att få en förståelse för deras gemensamma ansvar för seniorernas måltider. I dag är det vanligt med stuprör inom offentlig sektor – det hjälper vår tjänst att öppna upp.Hur har ni byggt upp utbildningarna?

– Utbildningarnas innehåll bygger på evidens och forskning samt myndigheters krav och riktlinjer - samtidigt som de är målgruppsanpassade och illustrativa. De riktar sig både till vård- och omsorgspersonal samt senioren själv. Vårt mål är att höja kunskapsnivån hos alla som arbetar nära senioren - och på så vis få vården och måltidsverksamheten att komma närmare varandra vilket är nödvändigt för att nå målet med minskad undernäring.

Har ni testat arbetssättet i några kommuner?

– Ja! Vi är igång med arbetet i Sigtuna kommun. Vi är så glada att de satsar på att ge alla anställda inom äldreomsorgen och seniorer kunskapslyft genom vår digitala utbildning.

Satsningen är en del av de stadsbidrag Sigtuna kommun fått för att höja kompetens och kvalitet inom äldreomsorgen. Det är en del av den kvalitetsresa som genomförs inom äldreomsorgsförvaltningen. Initiativet görs i samverkan mellan Måltidsservice och Äldreomsorgsförvaltningen. Cheferna i de båda förvaltningarna är övertygade om att ett kunskapslyft kring måltider kommer att öka livskvaliteten för seniorerna – och det är vi också!


Vårt mål är att höja kunskapsnivån hos alla som arbetar nära senioren


Kan du bjuda på ett argument för att bemöta sin organisation eller förändrings-ovilliga anhöriga?

För att kunna bemöta sin organisation eller t ex anhöriga kan det hjälpa att alla har samma kunskap. Det är knepigt att övertyga människor om man inte hittar rätt argument – t ex om den man pratar med saknar samma grundkunskap. ÄTUPs kunskapslyft ger en gemensam grund. Kunskapslyften finns både till seniorer, anhöriga, vårdpersonal och t ex beslutsfattare så som politiker. När alla inom t ex en kommun har en gemensam grundläggande kunskap blir det lättare att förstå varandra och arbeta mot samma mål – att seniorer ska ha en bra livskvalitet där undernäring minimeras.


Om ÄTUP

ÄTUPs digitala tjänster ger verktyg och tydliga exempel på HUR vården kan implementera kunskap om måltider i omsorgens dagliga arbete. Utöver filmer, animerat material och korta föreläsningar – ingår nedladdningsbara guider, aktivitetsscheman och dylikt.

Kurserna hittas via ÄTUPs webb www.atup.se

Förutom de faktabaserade kurserna ges receptinspiration och dagliga tips för starkare seniorer via ÄTUP's sociala medier Facebook och Instagram @ATUP.se

Dela: