Aktuellt från föreningen

Frisk Mat del av ny satsning som påskyndar omställningen till ett mer hälsofrämjande matsystem

Aktuellt från föreningen

Frisk Mat del av ny satsning som påskyndar omställningen till ett mer hälsofrämjande matsystem

En av vårt samhälles stora utmaningar är den accelererande ökningen av matrelaterad ohälsa – en av fyra personer riskerar idag att bli sjuk eller dö i förtid på grund av ohälsosamma matvanor. Detta är kostsamt för samhället och skapar ofta ett personligt lidande för den som drabbas. Nu startar en nationell satsning som ska främja en hälsosam matkultur för alla, oavsett socioekonomisk status.

Satsningen ska samla livsmedelsföretag, handel, offentlig sektor, hälso- och sjukvård med flera aktörer som på olika sätt påverkar vad vi äter. Missionen är att vi år 2035 ska ha ett matsystem som främjar ett friskt liv åt alla. Det ska helt enkelt vara lätt att göra hälsosamma val.

Och viljan finns. En färsk undersökning från Consupedia och Kantar  visar att svenska folket listar den personliga hälsan högst när det gäller hållbarhet. Detta är en tydlig signal på att matsystemet behöver ställa om och möta även konsumenternas värderingar.

- För att minska den kostrelaterade ohälsan behövs en grundläggande förändring - en transformation - av dagens matsystem, som i många fall faktiskt främjar ohälsa, berättar Amanda Allvin, projektledare på Livsmedelsakademin. Det räcker inte bara med nya hälsosamma produkter, utan det kan komma att krävas breda hälsokampanjer, ökad kunskap, politiska styrmedel etc. för att få till en varaktig förändring av vår matkultur.


För att minska den kostrelaterade ohälsan behövs en grundläggande förändring - en transformation


Livsmedelsakademin leder satsningen och kommer tillsammans med Dietisternas Riksförbund, Föreningen Frisk Mat och Chalmers Tekniska Högskola arbeta för att bygga upp en så kallad “transformationsplattform” med bred samhällsförankring och stor hävstångskraft. Satsningen har fått stöd från Vinnova, och handläggare Erika Ax motiverar satsningen så här:- Den här plattformen är central. Hälsa är en viktig dimension i ett hållbart matsystem och mat har en enorm potential att förbättra människors hälsa och minska sjukdom. Den finansierade plattformen har ett starkt engagerat kärnteam med mycket bra nätverk. Satsningen kommer inledas med en kartläggning av dagens matsystemet och vad som behöver göras för att nå missionen.

- Vi behöver hitta så kallade ”hävstänger” som har potential att med en relativt liten insats skapa stor påverkan, berättar Anna Lindelöw Mannheimer, från Frisk Mat som är kommunikationsansvarig för plattformen. Det kan till exempel handla om att fokusera på unga människors matvanor och normer eller hur vi exponeras för ohälsosam mat i butik och marknadsföring.

För att lyckas med sitt högt ställda mål kommer plattformen behöva mobilisera och engagera en mångfald av aktörer i och utanför matsystemet. Plattformens representanter ser även fram emot samarbete med de   sju andra innovationsplattformar  som beviljats stöd i Vinnovas satsning för ett hållbart och konkurrenskraftigt matsystem.– för att maximera effekten av det gemensamma arbetet.

- Med missionen som ledstjärna är vi nu redo att påbörja vårt arbete för att omforma det svenska matsystemet till en kraft för hälsa och hållbarhet, avslutar Amanda Allvin.

För mer information, vänligen kontakta: Amanda Allvin, projektledare,  amanda.allvin@livsmedelsakademin.se


Om satsningen

Matsystemet är ett samlande begrepp för alla aktiviteter som är en del av produktionen, förädlingen, distributionen, tillagningen och konsumtionen av livsmedel. Matsystemet påverkar vår hälsa, miljö och vår ekonomi. Denna nya satsning från Vinnova adresserar matsystemets utmaningar genom att finansiera innovationsplattformar med ambitiösa omställningsmål. Plattformarna kommer samla aktörer som vill samarbeta och experimentera med nya metoder för ett hållbart och hälsosamt matsystem.

Läs Vinnovas nyhet om finansierade innovationsplattformar här

Dela: