Barns hälsa

Större lugn och mer fokus i klassrummet med läsfrukost sponsrad av Arla

Barns hälsa

Större lugn och mer fokus i klassrummet med läsfrukost sponsrad av Arla

På Rydaholms skola ville eleverna äta frukost på skolan. En av pedagogerna kom på idén att koppla ihop frukosten med de pedagogiska målen för elevernas läsning – och vips föddes idén om läsfrukost! Efter ett år med läsfrukost upplevde både eleverna och skolans pedagoger större lugn och mer fokus under skoldagen.

Idén kunde bli verklighet tillsammans med bland andra Arla Foods, som har sponsrat frukosten med ekologisk yoghurt. Andra aktörer har också bidragit, med färdigbredda smörgåsar och frukter och grönsaker som inte går att sälja för att de är lite kantstötta.

Läsfrukosten pågick i över ett år, men är för tillfället på paus på grund av förändringar i skolans personal. Just nu håller man på att se över förutsättningarna för att komma igång med projektet så snart som möjligt igen.

Praktiskt går läsfrukosten till så att alla mellanstadieelever på Rydaholms skola får en enkel frukost i klassrummet två gånger i veckan – samtidigt som de läser.

Tidpunkt och upplägg bestämmer ansvarig pedagog själv, men det extra energitillskottet brukar planeras in på de längre skoldagarna. Läsfrukosten varar i 15 minuter och eleverna äter yoghurt och frukt i bitar ur egen kåsa, med egna bestick.

Själva läsningen varierar. Antingen läser eleven själv ur en bok som hen valt själv eller så läser pedagogen högt för eleverna som lyssnar. Ibland får eleverna en bok att följa med i samtidigt som pedagogen läser. Ljudbok förekommer också.

Bättre kunskapsinhämtning

Ambitionen är att göra läsningen lustfylld och – på längre sikt – att få fler elever att läsa mer. Ett annat syfte är att eleverna får fylla på sina energidepåer. Undersökningar som gjordes innan man drog i gång projektet visade nämligen att många av eleverna inte åt frukost hemma varje dag. Ett tredje syfte är att ge eleverna en lugn stund och bättre fokus. Tillsammans bidrar detta till bättre kunskapsinhämtning under resten av skoldagen.

Rent praktiskt går det till så att Arla och andra aktörer levererar yoghurten och annan frukostmat till ett litet kök på skolan som tidigare användes för hemkunskapsundervisning. Tre pedagoger tar emot och hjälper de elever som har som uppdrag att hämta frukosten till klassrummet.


Inför uppstarten kommunicerade elevrådet ut informationen om läsfrukosten till alla elever på mellanstadiet via elevrådet och i en ljudfil. Alla tyckte det var en jättebra idé med läsfrukost och var “på”.

Så tycker eleverna

Vad tycker då egentligen eleverna om läsfrukosten? Så här säger några av dem:

– ”Yoghurten friskar upp min hjärna”

– ”Det blir en lugn stund”

– ”Jag orkar med skolan fram till lunch”

– ”Det är gott”

Bilden av lugnare och mer fokuserade elever bekräftas av skolans pedagoger och även av skolsköterskan. Win-win för alla alltså! För eleverna, pedagogerna, studieron, läslusten och kunskapsinhämtningen.


Fakta om Rydaholms skola
  1. ligger i Värnamo kommun, i Småland
  2. F-6-skola
  3. 200 elever
Dela: