Dietisternas Riksförbund

Fokus på fullkorn – infografik att skriva ut och sätta på väggen

Dietisternas Riksförbund

Fokus på fullkorn – infografik att skriva ut och sätta på väggen

Att konsumera fullkorn, dvs. hela sädeskornet inklusive kli, frövita och grodd, har en stor hälsopotential.

Faktum är att fullkorn är den kostfaktor som rankas högst av alla hälsofrämjande livsmedel, enligt Global Burden of Disease (2019). Fullkorn har alltså visat sig vara av större betydelse för hälsan än både en minskning av rött kött och en ökning av frukt och grönt. Beräkningar visar att vi varje år kan spara uppemot 60 000 friska levnadsår i Sverige om vi ökade vår konsumtion av fullkorn.

Klicka på bilden nedan för att ladda ner den - kanske kan den komma till användning som informativ affisch i en matsal eller i ett personalrum?


Dela: