Dietisternas Riksförbund

Kost och Cancerprevention

Dietisternas Riksförbund

Kost och Cancerprevention

Cancer är en av de ledande dödsorsakerna i världen. Enligt World Cancer Research Fund (WCRF) är 40 % av alla cancerfall möjliga att förebygga (1).

Matvanor i Sverige

Bara två av tio äter tillräckligt med frukt och grönsaker, sju av tio får i sig för lite fibrer och nio av tio äter för lite fullkorn (2). Förra året var det, bland personer mellan 16–84 år, 15 procent som uppgav en riskkonsumtion av alkohol (3). I Sverige har mer än hälften av alla vuxna svenskar övervikt eller obesitas (4).         

Utmaningen att forska på mat och cancerrisk

Det är inte enkelt att forska på mat och cancerrisk. Det tar många år innan cancer utvecklas vilket gör det omöjligt att peka ut ett enskilt livsmedel eller näringsämne som orsaken, att göra så kallade randomiserade kontrollerade kliniska studier (RCT:s). I stället får forskare förlita sig på observationsstudier eller epidemiologiska studier där man följer människor över lång tid. Deltagarna får oftast vid flera tillfällen rapportera vad de äter och eventuellt ta prover eller liknande. Man följer dessa deltagare under många år för att se vilka som utvecklar någon cancersjukdom och vilka som inte gör det. Sedan försöker man hitta gemensamma faktorer, till exempel hur mycket frukt och grönsaker deltagarna äter. När deltagare själva får berätta vad dom äter händer det dock att man underrapporterar livsmedel som anses vara ”ohälsosamma”, till exempel godis, läsk och alkohol, medan man överrapporterar ”hälsosamma” livsmedel såsom frukt och grönsaker. Dessutom äter vi inte enskilda näringsämnen eller livsmedel, vi mixar dessa till måltider eller kostmönster. Hur och när vi äter dem och i vilka kombinationer spelar också roll. Därför är det idag mindre fokus på enskilda näringsämnen och större fokus på kostmönster.

Det kan också finnas andra störande faktorer som kan inverka på resultatet. Därför måste man förutse dessa störande faktorer och justera för dem i epidemiologiska studier. Ett exempel är att tobaksrökning i epidemiologiska studier har visat sig vara relaterad till både kaffedrickande och lungcancer vilket kan leda till ett falskt samband att kaffedrickande orsakar lungcancer.


Kopplingen mellan kroppsvikt och cancerrisk

Övervikt och obesitas är kopplat till en ökad risk för 13 cancerformer (1). Om all övervikt och obesitas skulle försvinna skulle 205 000 (9,5 %) cancerfall i Norden kunna förhindras mellan år 2016-2045 (7). Vilken betydelse kroppsvikten har för cancerutvecklingen beror på flera olika kända och okända mekanismer. Därför är ett av råden från WCRF att hålla en hälsosam vikt. Flera av de andra råden ges också med syfte att minska risken för övervikt och obesitas, till exempel begränsa intaget av skräpmat och undvika sockersötad dryck. Socker och sockersötade drycker är i sig inte riskfaktorer, men de ökar risken för viktuppgång samt övervikt och obesitas som i sin tur är riskfaktorer.

Cancerrisken påverkas av alkoholintag

Det finns mycket starka vetenskapliga bevis för att alkohol ökar risken för cancer i mun, svalg, struphuvud och matstrupe, bröstcancer hos kvinnor (både före och efter klimakteriet) samt tjock- och ändtarmscancer (1). Mer än 45 g alkohol (vilket motsvarar 3 flaskor starköl à 33 cl) per dag ökar även risken för magsäckscancer och levercancer. Forskningen visar också att om man dricker upp till två standardglas (till exempel två små glas vin) per dag så minskar man risken för njurcancer, men effekterna av högre konsumtion är oklar. De övriga negativa effekterna av alkohol spelar större roll och därför är rekommendationen att undvika alkohol.

Den exakta orsaken är okänd, men mekanismer som kan ligga bakom är bland annat att alkohol är ett lösningsmedel som ökar möjligheten för cancerframkallande ämnen (till exempel från maten eller tobaksrök) att ta sig in i kroppen och cellerna. Om man dricker mycket alkohol kan det också leda till sämre matvanor och brist på livsnödvändiga näringsämnen såsom folat, vilket kan öka risken för cancer. Alkohol kan även bidra till viktuppgång. Om hela den vuxna befolkningen i Norden undvek alkohol under en 30 års-period skulle 83 000 cancerfall kunna undvikas (7).


Fiber, fullkorn samt frukt och grönt minskar risken

Kostfiber och fullkorn minskar risken tjock- och ändtarmscancer, det finns det starka vetenskapliga bevis för (1). Det kan bero på att fibrer ökar hastigheten i tarmen, vilket ger cancerogena ämnen mindre tid att få fäste. Det finns också lite svagare vetenskapliga bevis för att frukt och grönsaker kan minska risk för bröstcancer, huvud- och halscancer, matstrupscancer, urinblåscancer, magsäckscancer och lungcancer. Fibrer och fullkorn bidrar till ökad mättnad vilket kan vara framgångsrikt för att minska risken för övervikt och obesitas som i sin tur är en riskfaktor. Frukt, bär, rotfrukter och grönsaker innehåller en lång rad ämnen med möjliga cancerskyddande egenskaper. Det är inte klarlagt på vilket sätt de skyddar oss och om några varianter skulle vara mer skyddande än andra.

Många frukter och grönsaker är fiberrika, vilket dels minskar risken för tjock- och ändtarmscancer, dels ger det mättnad vilket bidrar till att hålla en hälsosam vikt. De är ofta rika på antioxidanter som kan minska risken för skador på cellernas DNA.

10 råd för cancerprevention
 1. Håll en hälsosam vikt
 2. Var fysiskt aktiv
 3. Ät mer grönsaker, frukt, baljväxter och fullkorn
 4. Begränsa intaget av skräpmat
 5. Begränsa intaget av rött kött och charkuterier
 6. Begränsa intaget av sockersötad dryck
 7. Begränsa intaget av alkohol
 8. Använd inte kosttillskott för cancerprevention
 9. För mödrar: Amma ditt barn om du kan
 10. Efter cancerdiagnos: Följ dessa råd om du kan

Referenser
 1. WCRF/AICR. Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective, 2018. Tillgänglig från: https://www.wcrf.org/dietandcancer
 2. Livsmedelsverket. Riksmaten Vuxna [Internet]. Uppsala: Livsmedelsverket; 2022. [citerad: 2022-06-22], tillgänglig från: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/matvanor---undersokningar/riksmaten-2010-11---vuxna
 3. Folkhälsomyndigheten. Alkohol, riskkonsumtion [Internet]. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; 2022 [citerad 2022-06-21] Hämtad från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/fu-alkohol
 4. Folkhälsomyndigheten. Övervikt och fetma [Internet]. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; 2022 [citerad 2022-06-21] Hämtad från:  https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/overvikt-och-fetma/  
 5. Andersson TM, Weiderpass E, Engholm G, Lund AQ, Olafsdottir E, et al. Avoidable cancer cases in the Nordic countries - The impact of overweight and obesity. Eur J Cancer. 2017 Jul;79:106-118.
 6. Andersson TM, Engholm G, Pukkala E, Stenbeck M, Tryggvadottir L, et al. Avoidable cancers in the Nordic countries-The impact of alcohol consumption. Eur J Cancer. 2018 Nov;103:299-307.
Dela: