Fantastiska förebilder

Helena Rappe: “Både matsvinnet och beställningar av specialkost minskar markant”

Fantastiska förebilder

Helena Rappe: “Både matsvinnet och beställningar av specialkost minskar markant”

Åtta år efter första pilotprojektet på Lasarettet i Trelleborg kan nu alla skåningar glädjas åt att det framgångsrika matkonceptet “Nya Patientmåltider” lanseras på samtliga sjukhus inom regionen före 2025. Som patient kommer du kunna välja fritt från en meny med goda och näringsrika rätter – framtagna av matkreatören Daniel Lund – samt bestämma när du vill ha maten serverad. Utöver ökade valmöjligheter kommer dessutom matsvinnet att minska. Grattis säger vi på Frisk Mat till patienterna och sjukhuspersonalen i Skåne! Men vad är det för omställning som krävs och hur ser man som region till att det blir verklighet? Vi frågar Helena Rappe, områdeschef i Region Skåne.

Vi vet att maten är en viktig del av hälsan och patientens tillfrisknande både under och efter tiden på sjukhus. Så det måste kännas fantastiskt att “Nya Patientmåltider” nu blir verklighet på alla sjukhus i Skåne. Berätta, vad är bakgrunden till det nya konceptet?

– Resan till det nya konceptet har varit lång, men i korta drag är bakgrunden ett gammalt politiskt beslut om en regionsgemensam standard för patientmåltider som skulle ta hänsyn till fyra olika parametrar - Patientens behov och önskemål, Hållbar resursanvändning, Lagad mat från grunden och Effektiv logistik, vilket vår dåvarande lösning inte gjorde fullt ut. Utifrån dessa parametrar tittade vi runt om i Sverige och på våra nordiska grannländer för att se hur de hade löst problematiken. Utifrån deras lösningar skapade vi Region Skånes måltidskoncept som skulle fungera för våra behov och förutsättningar.

Det nya måltidskonceptet produceras för närvarande i Ängelholm och där lagas all mat från grunden. Konceptet har två delar – dels en meny som alltid finns på plats på avdelningen och lämpar sig för dem med korta vårdtider och dem utan behov av specialkoster, dels en veckomeny som är till för dem med långa vårdtider och de som har behov av specialkoster. Men hur går tillagningen till rent praktiskt?

– Rätterna på veckomenyn produceras på verklig beställning och efter tillagning, nedkylning och förpackning skickas den till rätt kund för att kunna serveras dagen efter, berättar Helena. Maträtterna som alltid finns på plats på avdelningen produceras däremot en gång i veckan baserat på en prognos utifrån hur det sett ut tidigare veckor. Den skickas till det lokala lagret som finns på respektive sjukhus och därifrån sköts påfyllnaden av kylskåpet uppe på respektive avdelning utifrån förutbestämda nivåer. Väl uppe på avdelningen kan service- eller vårdpersonal värma den maträtt som patienten önskar äta vid den tidpunkt som önskas. För att patienten skall veta vad som finns att välja på finns det en meny vid varje säng. Förutom huvudrätterna så finns även söta och salta smårätter samt en beskrivning av vad som finns att välja till frukost på menyn.


Vi har även fått återkoppling från en enhetschef som tycker det känns bra att kunna servera en lagad måltid och inte bara en ”varma koppen” när patienten är hungrig utanför normal mattid.


Matkreatören Daniel Lund anställdes för att skapa en aptitlig och näringsrik meny. Uppdraget till honom var att få till maträtter som är känns igen, men med en liten twist. Samt att rätterna även ska smaka det som man förväntar sig och att de är vackra att se på för att väcka aptiten.

– Menyns sammansättning grundar sig på ett ramverk som vi tagit fram tillsammans med vården och näringsinnehållet i maträtterna förhåller sig till de riktlinjer som finns från Livsmedelsverket kring måltider på sjukhus. Målet har varit att skapa en meny där det finns något passande alternativ för de allra flesta, även om du har speciella behov. Sedan såg vi ett behov av att utveckla nya rätter som var anpassade efter cookchill, då vi tidigare enbart haft varmmatsproduktion.

– Vi har två olika processer för att uppdatera våra menyer. Den som alltid finns på avdelningen säsongsanpassas i viss utsträckning. Sedan finns det såklart undantag, såsom vår mest populära rätt som finns med hela tiden. Men menyn byts i regel två gånger per år, utöver mindre justeringar i anslutning till jul. Veckomenyn däremot har större variation och anpassningar efter både säsong och högtider.

Det är tydligt att patienter uppskattar det nya konceptet på de platser där det varit igång ett tag. Helena får höra från patienterna att det känns lyxigt att få välja från en meny. I statistiken syns också att det plockas ut mat vid andra tidpunkter än den normala lunchtiden vilket indikerar på att patienters behov av andra tider faktiskt kan tillgodoses mer nu.

- Vi har även fått återkoppling från en enhetschef som tycker det känns bra att kunna servera en lagad måltid och inte bara en ”varma koppen” när patienten är hungrig utanför normal mattid. Ett av de bästa exemplen vi har fått var en anhörig som hörde av sig och undrade om vi kunde leverera mat även till korttidsboendet dit hennes man hade flyttats. Vi har även gjort mätningar på våra pilotavdelningar som visar att patienterna får i sig 20% mer kalorier och protein jämfört med tidigare, vilket är glädjande.

– Vi ser också att både matsvinnet och beställningar av specialkost minskar markant. Det kan dels bero på att vår stående à la carte meny i princip är gluten- och laktosfri, och dels att det finns ett brett utbud så man inte behöver beställa specialkost för att hitta något som faller patienten i smaken.


Det är många inblandade i den här typen av förändringsarbete. Förutom personal inom måltidsorganisationen finns det en projektorganisation som sköter ombyggnationer av avdelningskök och utbildar vård- och servicepersonal. Vi frågar Helena vad som har varit svårast i omställningen:

– Att det är så många inblandade i hela kedjan – och att få dem att spela tillsammans är ett måste för att lyckas. Vi inom måltidsorganisationen har levt länge med omställningen och är långt komna i förändringskurvan, men vi stöter hela tiden på någon när vi kommer till nya avdelningar/sjukhus som precis är i början och då måste vi ta ett steg tillbaka och låta dem göra sin resa.

Det är många hinder vi har stött på, initialt var det främst med utrustningen i produktionsköket som var utmaningen (som att få packmaskinen att fungera som vi ville, men efter mycket om och men så fungerar den!) Såklart har det varit en omställning för personalen i köket att gå från varm- till kallmatsproduktion, men de har kastat sig ut på resan och klarat det galant. Utan dem hade vi inte lyckats på vår resa.

Men hur gör man för att få både restaurang- och sjukhuspersonalen att bli positiva till det nya konceptet? Och att dessutom få alla medarbetare att se maten som en viktig del av den medicinska behandlingen?

– Det är en resa vi är mitt inne i, det handla om att informera, informera och informera. Våra restauranggäster har inte berörts så mycket, det är personalen på vårdavdelningarna som får den största förändringen. Att informera om att konceptet ger vårdavdelningen möjligheter att skapa den lösning som passar just deras patienter på bästa sätt. Viktigt är att se möjligheterna med konceptet och hur det går att nyttja hela utbudet för att fylla patientens behov. Tanken är inte att skapa en belastning för dem utan skapa större möjligheter.

Nästa steg för projektet är nu att bygga om det stora produktionsköket i Krisitanstad. När den här intervjun publiceras har det första spadtaget tagits och inlett en spännande resa med att skala upp produktionen och implementera det nya konceptet på resterande sjukhus i regionen. Vi på Frisk Mat ser såklart fram emot att följa utrullningen runt om i Skåne!


Helenas tips till andra regioner som vill ställa om
  1. Skapa en tydlig struktur på arbetet, vem ska involveras, hur ska det styras.
  2. Inkludera politiken, det kan vara en draghjälp i arbetet.
  3. Skapa en tydlig och realistisk bild av vad som kan uppnås.
  4. Avsätt mer tid än vad du tror, det behövs.
  5. Glöm inte att njuta och ha kul under resans gång.

Vem är Helena Rappe?

Namn: Helena Rappe
Titel: Områdeschef Måltider och Livsmedel, VO Produktion, Regionservice
Arbetar för: Region Skåne
Utbildning: Civilingenjör i Kemiteknik med en MBA
Äter helst: I gott sällskap, men kålpudding är en favorit
Favoritråvara: Kål i alla dess former
Inspireras av: Människor med andra perspektiv än jag själv som har vilja att förändra och förbättra

Dela: