Hållbarhet

Tång och alger – en självklarhet på tallriken i framtiden

Hållbarhet

Tång och alger – en självklarhet på tallriken i framtiden

Finns framtiden för vårt livsmedelssystem delvis i hav och sjöar? Vid Centrum för Blå Mat på KTH i Stockholm arbetar man för att ta till vara på den enorma potential för produktion av näringsrik mat som finns i våra svenska vatten.

En av de största utmaningarna för att skapa ett hållbart livsmedelssystem är att möta den växande efterfrågan på protein, samtidigt som man minskar påverkan på miljön. En växande befolkning och ökande välfärd leder till en ökad efterfrågan, vilket har bidragit till att det traditionella jordbruket och animalieproduktionen har blivit alltmer intensiva och har ökat belastningen på miljön. Nya proteinkällor från havet, såsom alger och sjöpung, kan bidra till att möta den här utmaningen.

– Idag används bara 17% av det som fiskas upp till human konsumtion. Resten slösas bort på att bli bland annat fiskfoder, minkfoder eller biogas, säger Fredrik Gröndahl, koordinator för Blå Mat-projektet. Vi vill öka Sveriges självförsörjningsgrad när det gäller sjömat från både sjöar och hav, och få svenska folket att äta mer hälsosam mat från hav och sjöar. En del i det är att utveckla vattenbruket från väldigt låga nivåer till att bli en större industri. Det gäller alg-, mussel-, ostron- och sjöpungsodling. Samt landbaserad fiskodling i slutna system som inte släpper ut övergödande ämnen som kväve och fosfor.

Sveriges kust passar bra för odling av alger. Det långa kustbandet med mycket skärgård ger många skyddade områden. En stor hållbarhetsfördel med odling av alger är också att de inte kräver någon tillförsel av energi. Solljuset här i Norden är tillräckligt för att de ska växa ett par meter per säsong – vilket är det som behövs för att de ska kunna skördas.

– Alger innehåller dessutom alla de näringsämnen som en människa behöver. En del av dem kan var mer svårtillgängliga för kroppen än när de kommer från animaliska produkter – men genom att processa algerna till exempel genom fermentering så kan näringen tas till vara på bättre sätt i våra kroppar. Det finns ett stort intresse från veganskt och vegetariskt håll för mer konsumtion av alger – eftersom maten och proteinet då kan produceras utan de negativa hållbarhetseffekter som till exempel sojaodlingar har på land, fortsätter Fredrik.


Det finns ett stort intresse från veganskt och vegetariskt håll för mer konsumtion av alger – eftersom maten och proteinet då kan produceras utan de negativa hållbarhetseffekter som till exempel sojaodlingar har på land


I och med att många i Sverige rest mycket och prövat på asiatisk mat både hemma och i Kina, Japan och Korea där alger är ett viktigt kostinslag, ser man vid centrum för Blå Mat att det inte finns några större matkulturella hinder för att storskaligt introducera alger som en del av det svenska köket.

– Det finns ett stort intresse och nyfikenhet att pröva på att äta alger. Vi jobbar mycket med kockar i Sverige för att utveckla nya spännande recept som passar vår matkultur, säger Fredrik. Även i det franska och det irländska köket är alger vanligt förekommande och det inspireras vi av.

Men hur påverkar odling av alger de omgivande ekosystemen i havet? Diskussionerna kring den konventionella fiskodlingens miljöpåverkan har stundtals gått het de senaste åren då det ansetts skapa övergödning, föroreningar och sjukdomsutbrott hos vilda fiskar.

Vid Blå Mat ser man istället att storskalig algodling kan ha en betydande positiv påverkan i våra kustområden och bidra till minskad övergödning. Att odla alger ger inga negativa effekter på havens ekosystem utan snarare tvärtom så kan algodling vara positivt för havsmiljön genom dess upptag av kväve, fosfor och koldioxid. Samt vara en bidragande faktor till ökad biologisk mångfald.

Idag finns det ett växande antal produkter baserade på alger på marknaden. Det handlar om oljor, salter, bröd, algburgare och algsallader för att nämna några.

– Nu hoppas vi på Blå Mat på ett samarbete inom åldringsvård och skolmat för att pröva och testa recepten. Mindre försök har redan gjorts, avslutar Fredrik.

Några av Blå Mats recept hittar du här:Om Centrum för Blå Mat

Syftet med Blå mat - centrum för framtidens sjömat , är att ta vara på den enorma potential som finns i produktion av näringsriktig mat från svenska vatten och därmed göra Sverige till en ledande producent av hållbar sjömat.

Blå mat arbetar mot visionen: ”Med innovativa cirkulära lösningar, ökad kunskap och stärkt marknad vill vi skapa förutsättningar för en långsiktig och bärkraftig produktion av sjömat och göra Sverige till en ledande producent av attraktiv och hållbar sjömat.” En kortare version av visionen lyder: ”Sverige ska bli en ledande leverantör av attraktiv och hållbar sjömat.”

Centrumbildningen har möjliggjorts genom mångåriga nationella samarbeten. Blå mat samlar universitet, forskningsinstitut, företag, regioner och organisationer verksamma inom sjömatssektorn.

Dela: