Hållbarhet

Varför är konceptet Diet for a Green Planet viktigt?

Hållbarhet

Varför är konceptet Diet for a Green Planet viktigt?

Människor som har upptäckt sin inre drivkraft och kopplat den till den större vision som finns dold i vår dagliga mat, ger aldrig upp. Det är ett fenomen vi sett och ser dagligen, inte minst bland tidigare deltagare i kursen ”Diet for a Green Planet - Förändringsledare”.

De står fast och är kreativa även när de drabbas av motgångar och motstånd och hittar sin glädje i enkla, även rutinartade arbetsuppgifter. De får skolbarnen att våga pröva nya grönsaker och upptäcka att det är gott. De får kolleger i köket att hitta sin inspiration och de skapar nya samarbeten som är små steg mot en större vision. Inte minst tar de dialog med sina chefer och får loss nya resurser till sitt arbete, arbetet sträcker sig längre än att bara vara ett ansvar för köket. De goda exemplen finns på alla områden - lantbruk, förskola, skolrestaurang, personalmatsal, äldreomsorg, kostenhet, konsumentinitiativ, små och medelstora företag.  

Diet for a Green Planet är ett helhetstänk som väcker kreativitet och engagemang. Varje situation är unik. Det ser inte ut på samma sätt i ett kök, kommun, restaurang eller familj som i en annan. Ett storkök är beroende av sitt hela sammanhang. Är det en storstad där få har direkt erfarenhet av jordbruk? Eller på en landsbygd där fördomar om vad ekologisk odling är lever starkt hos några högljudda individer? Är det i ett rent svenskt område där kött och potatis är den enda mat man kan tänka sig - där en köttfri dag väcker uppror och protest? Eller är det i ett område med många invandrare där en mångfald olika grönsaker och mustiga grytor med bönor är vardagsmat, men där kanske också frustration, trauman och kulturkrockar skapar problem?

Det är något i visionen som är gemensamt - och förmågan att handla med hjälp av framtidens dragningskraft istället för att sitta fast i gamla vanor och föreställningar och att ständigt upprepa historiens misstag. 

Visst kan vi med ekologiska regenerativa metoder producera tillräckligt med god och näringsrik mat till de 7,8 miljarder människor som finns på jordklotet - även om antalet ökar till 10-12 miljarder innan det vänder ned igen. Men vi ser att det inte går med de tankesätt och metoder som är standard idag. Allt fler säger det rakt ut - “Business as usual” är inte hållbart. Man behöver bara se på nyheterna. 

Agenda 2030 - de Globala Målen - är resultatet av ett så genomgripande visionsarbete som man kan tänka sig. I 50 år har människor från alla jordens länder - regeringar, ideella föreningar, företag, urfolk, forskare, aktivister - filat på formuleringar, förhandlat och jämkat. Dit vill vi som mänsklighet. 


Det är något i visionen som är gemensamt - och förmågan att handla med hjälp av framtidens dragningskraft istället för att sitta fast i gamla vanor och föreställningar och att ständigt upprepa historiens misstag.


Hur skall vi få de sociala målen som kostar resurser att gå ihop med de ekologiska målen som sätter en gräns för hur mycket fossila resurser vi kan ta ut och hur mycket avfallsprodukter vi kan släppa ut? I teorin går det, men det fordrar samarbete. Det fordrar att om inte alla så i alla fall den stora gruppen människor på jorden verkligen drar åt samma håll. Som i en kris när alla släpper allt annat för att hjälpa till. Men innan den stora krisen är här.

Maten - är ett sätt att komma igång och börja bygga framtiden redan nu - och där du står. 

Det är därför vi byggt upp kursen “Diet for a Green Planet - Förändringsledare” i samverkan med Stensunds Folkhögskola. Det här är en utbildning för dig som arbetar professionellt med mat och söker en gedigen grund att stå på i det alltmer komplexa matsystemet. 

Kursen baseras på det vedertagna måltidskonceptet Diet for a Green Planet, som med stor framgång bygger ett hållbart livsmedelssystem från jord till bord. Den syftar till att ge ett helhetstänk för matsystemet – ett grepp för att stärka både jordens och människors hälsa. Den är en bra bas vid utformandet av kostpolicy och andra offentliga strategidokument baserade på Agenda 2030. 

Det är möjligt att deltaga medan man samtidigt har ett ansvarsfullt arbete och kursdeltagaren tar med sig sin verklighet in i kursen och gör förändringsarbete i den takt som är möjlig. 

Vi rekommenderar varmt att två eller fler medarbetare från varje verksamhet deltar för att förankra förändringsarbetet på hemmaplan. Det kan även vara medarbetare med olika funktioner i verksamheten.


Kort om kursen Diet for a Green Planet 
  • Du blir trygg med kunskapen och helhetssynen i ett hållbart matsystem.
  • Du får verktyg och tankesätt för att vara en förändringsledare och stöd för att utveckla en handlingsplan för en förändring du vill driva i din organisation.
  • Du skapar nätverk med andra som sitter med liknande utmaningar och frågor.
  • Du blir en del av en större rörelse för den förändring vi alla vill se, om vi tänker till.

Kursen är helt digital förutom ett uppstartsmöte som är på plats i Stensund. Andra träffar på plats och studieresa kommer att erbjudas till självkostnadspris och är inte obligatoriska för att klara kursen, men kan varmt rekommenderas för att fördjupa din kunskap.


Kursstart: Maj 2022
Sista anmälningsdag: 18 April
Anmäl dig här:  https://stensund.se/utbildningar/diet-for-a-green-planet/

Vi kommer också ha en digital träff Onsdag 6 April Kl 16. Där får du ett intro till Diet for a Green Planet måltidskonceptet och kursen. Anmäl dig här: https://www.eventbrite.se/e/302312162817

Diet for a Green Planet drivs av stiftelsen BERAS International. Hitta mer information om dem och deras kurser på hemsida: https://www.berasinternational.se/

Dela: