Månadens inspiratör

Lina Ekeroth Sandqvist: Kostchefen som står upp för matkvalitet i skolan

Månadens inspiratör

Lina Ekeroth Sandqvist: Kostchefen som står upp för matkvalitet i skolan

Lina Ekeroth Sandqvist är kostchefen som brinner för goda matvanor och skolmat av hög kvalitet. Hon är också kvinnan som lyckades få löfte från politiken att de inte skulle behöva tulla på standarden på maten trots skenande inköpspriser. På så vis ska Jönköpings barn och ungdomar kunna fortsätta äta ekologiskt och svenskt. Men hur får man med sig politiken på det?

De senaste prisökningarna på livsmedel har påverkat många, och Jönköping är inget undantag.

– Vi fick en ökning på 26% vilket givetvis gjorde att budgeten såg dyster ut, berättar Lina. Trots detta lyckades vi genom matsedelsjusteringar och strategiska inköp hålla sig inom ramarna. Mer grönsaker och baljväxter smögs in i maten och så vidare. Men givetvis lyckades vi inte hela vägen men halva. Vi gav helt enkelt politikerna insikten att de behövde möta oss här. Om vi slutar med kvalitetsarbetet, eller backar i vår ambition, så tar det väldigt lång tid att komma tillbaka till dagens läge. Vi har stora utmaningar framöver men hoppas att vi ska klara att hålla i.

Det var dock inte helt obemött av allmänheten att grönsaker smögs in i barnens mat. En omdiskuterad förändring var att dryga ut köttfärssåsen med grönsaker, vilket har lyfts som negativt av lokal-TV. Lina ser det dock inte som ett problem.

– Vi upplever inte det negativt. Barnen äter lika mycket av denna köttfärssås och det bidrar till att vi kan fortsätta att servera svenskt nötkött av god kvalitet, säger hon. Vi marknadsför inte såsen som innehållande 50% grönsaker – det är fortfarande en köttfärssås med kött i.

När man läser om Lina är det ofta i kontexter kopplade just till vikten av hög kvalitet på skolmaten. Med en bakgrund som yrkeslärare inom restaurangprogrammet och flera år på central förvaltning, har Lina arbetat med barn- och ungdomsmat under större delen av sitt yrkesliv. Numera strävar hon i rollen som kostchef efter att skapa hållbara och hälsosamma måltider för skolelever i Jönköping.Jag har ett starkt folkhälsointresse och ser bra enkel mat som en del av att skapa god hälsa


– Jag har ett starkt folkhälsointresse och ser bra enkel mat som en del av att skapa god hälsa. Därför är det viktigt för mig att skapa goda vanor gällande måltider, då jag vet att det kan göra stor skillnad för varje individ och i förlängningen hela befolkningen. Målet är lagad god mat av bra hållbara råvaror – från grunden. Vi vet att processad mat ofta inte håller måttet. Jag har alltid varit en ambitiös och driven person som brinner för barnens och elevernas måltider.

Lina har också uttryckt hopp om lunchlektioner, en idé som tidigare månadens inspiratör, rektorn Ann-Christin Pinola [länk], har sett fantastiska resultat av.

– Det går lite trögt att övertyga, men vi har några skolor som arbetar med konceptet och är beredda att pröva. Det behövs lite tid för att få med alla på banan och även schematekniska utmaningar som behöver funderas på, förklarar hon.

Med en redan hög andel svenska råvaror i sina kök, ser Lina det som mycket viktigt att öka andelen svenska produkter och att öppna upp för nya produkter som kan odlas i Sverige, till exempel spannmål. Vi bad därför henne ge sina tre bästa tips till den som vill öka andelen svenskt i sina inköp:

  1. Arbeta utifrån de svenska råvarorna i säsong.
  2. Skapa goda kontakter med upphandling och svenska producenter.
  3. Öppna upp för mindre producenter att svara på anbud tex att leverera del av året.

Vem är Lina?

Namn: Lina Ekeroth Sandqvist.
Titel: Kostchef, Utbildningsförvaltningen.
Arbetar för: Jönköpings kommun.
Utbildningar: Kostekonom vid Göteborgs universitet samt Yrkeslärare vid Malmö högskola.
Äter helst: Potatis i alla former.
Favoritråvara: Potatis.
Inspirerad av: Andra kulturers förmåga att smaksätta.

Dela: