Typ 1-diabetes

1 av 4 svenskar tror att typ 1-diabetes orsakas av kost och livsstil

Typ 1-diabetes

1 av 4 svenskar tror att typ 1-diabetes orsakas av kost och livsstil

Kunskapen om typ 1-diabetes är väldigt låg. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Barndiabetesfonden. Typ 1-diabetes är den vanligaste, livshotande och obotliga sjukdomen bland barn och ungdomar i Sverige. Den låga kunskapen i samhället är förödande för barn och familjer som lever med sjukdomen.

Undersökningen, som har fått namnet Rapporten om typ 1-diabetes, belyser okunskapen om den här allvarliga sjukdomen ute i samhället. 4 av 10 svenskar tror att man ska ge insulin till en person med typ 1-diabetes som är medvetslös, något som kan sluta i livshotande tillstånd eller död. Var fjärde svensk tror också felaktigt att orsaken till typ 1-diabetes beror på livsstil.


Näst efter Finland är typ 1-diabetes vanligare i Sverige än i något annat land i världen. Varje år drabbas över 900 barn och minst lika många vuxna i Sverige av typ 1-diabetes. Och inget vet varför! Hur kommer det sig att så få vet att Sverige är så hårt drabbat? Varför är kunskapen om typ 1-diabetes så låg trots sjukdomens omfattning och allvar?

Den låga kunskapen om typ 1-diabetes är förmodligen en stor anledning till det låga forskningsstödet i Sverige och världen. Många blandar ihop sjukdomen med typ 2-diabetes, som är en helt annan sjukdom. Vem som helst kan drabbas av typ 1-diabetes, när som helst under livets gång. Det är en livshotande, allvarlig och obotlig sjukdom.


Läs mer

Här kan du ladda ner Barndiabetesfondens rapport om typ 1-diabetes.  I rapporten finns fler resultat av undersökningen tillsammans med en analys av vilka konsekvenser som kan uppstå på grund av den låga kunskapsnivån.

Dela: