Frisk Mats Nätverk

Vad är BERAS International? Tar forskning till handling för hållbara matsystem!

Frisk Mats Nätverk

Vad är BERAS International? Tar forskning till handling för hållbara matsystem!

BERAS International är en stiftelse som arbetar för hållbara matsystem. Vi ingår i ett stort nationellt och internationellt nätverk med en målsättning att på ett strategiskt sätt bidra till den nödvändiga förändringen av matsystemet, som idag orsakar allvarliga miljöproblem.

I Sverige arbetar vi framförallt med att utbilda förändringsledare och att hjälpa kommuner och kostenheter att utveckla sina verksamheter genom processledning, föredrag och expertrådgivning.

Utbildningen ”Diet for a Green Planeten för Förändringsledare” är en ettårig kurs på deltid och distans på Stensunds Folkhögskola. Kursen riktar sig i första hand till kökschefer, kostchefer och andra som är aktivt verksamma med mat och vill vara en del av arbetet för ett sunt matsystem.

”Diet for a Green Planet - Managing Transformations in the Food System” på Novia University of Applied Sciences riktar sig till deltagare som vill arbeta med internationella projekt eller vill ha utbyte med kollegor i andra länder. Annars är det samma målgrupp som kursen på Stensund. Kursen ger 15 högskolepoäng (ECTS).

Båda dessa kurser startar i maj och löper till april året efter.

Matsystemet är komplext. För att arbeta med förändring behöver man därför dels en helhetssyn på hur matsystemet fungerar, dels involvera människans inneboende kreativitet för att ta fram nya lösningar på utmaningar som uppstår. Det här arbetar vi med i våra utbildningar. Vinsterna med engagerad personal på rätt plats i organisationen är stora. Vi ger även handledning och processtöd till kostenheter och chefer inom svenska kommuner.


Vinsterna med engagerad personal på rätt plats i organisationen är stora


BERAS är även expertrådgivare till projekt MatLust och Södertälje kommun och har bland annat gjort råvarukollen till företag inom företagsutvecklingsprogrammet, samt bistått vid internationella projektansökningar, partnersök och utredningar.

Stiftelsen BERAS International driver även internationella samarbeten och bildade tillsammans med Ekolantbrukets Världsorganisation IFOAM och forskarnätverket Food Quality and Health ett Core Initiative inom FN´s Globala Mål nr 12 - Hållbar Konsumtion och produktion som heter Organic Food System Program (OFSP). Detta program var i sin tur med och bildade en världsorganisation för Ekodistrikt. - alltså regioner som skapat särskilda organisationer för att arbeta strategiskt med ekologiska målsättningar. Denna organisation heter Global Alliance for Organic Districts - GAOD. Ekodistrikt har genom arbete av GAOD tagits upp av EU inom ramen för Green Deal och Farm to Fork strategy. Detta innebär att regeringarna i alla Europas länder har i uppdrag att utarbeta planer för hur arbetet med Ekodistrikt skall drivas.

Det är genom detta globala nätverk som BERAS kan hämta in kunskaper från spjutspetsar i hela världen och bidra till att driva utvecklingen framåt genom projekt.

Kontakta gärna oss om du vill bli en del av den förändring du vill se i världen och i din kommun.


Konktakta BERAS International

Besök vår hemsida www.berasinternational.se/
eller maila hans@berasinternational.se

Dela: