Frisk Mats Nätverk

Generation Pep

Frisk Mats Nätverk

Generation Pep

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.

Hej Carolina, du är verksamhetschef för Generation Pep som är ett initiativ från Kronprinsessparet. Kan du berätta lite om hur er verksamhet ser ut?

Generation Pep arbetar för att hela samhället ska engageras i barns och ungas hälsa. Forskning visar nämligen att en ensam aktör inte kan leda förändringsarbetet, utan hela samhället måste agera. Därför har Generation Pep valt att rikta vårt arbete mot flera olika sektorer av samhället bland annat skolor, förskolor och kommuner. Vi vill på allvar kunna skapa den förändring som behövs för att alla barn och unga ska få möjlighet och ha viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Vilka är de viktigaste fokusområdena/värderingarna i ert arbete?

Vi vill att Sverige ska må bättre, för att vi ska nå dit behöver hela samhället kraftsamla för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att vara aktiva och äta mer hälsosamt. För oss är det just det som är en grundvärdering, att vi inte kan klara detta själva utan vi behöver alla hjälpas åt. Vi baserar vår verksamhet på vedertagen forskning och utgår från rekommendationerna från WHO och folkhälsomyndigheten vad gäller fysisk aktivitet och Nordiska näringslivsrekommendationerna (NNR12) när det gäller kosten.

Hur ser ni på de offentliga måltiderna som en del i arbetet med omställning till hållbarare och hälsosammare matvanor?

Idag finns det barn som får sitt enda näringsriktigt lagade mål med mat i skolan, och därför är just detta mål mat så otroligt viktigt att det är näringsriktig. Sen handlar det också om att skapa en norm kring mat och då är det jätteviktigt vilket budskap som kommer ifrån våra offentliga måltider där vi har chans att påverka en bra och hälsosam standard.

Hur ser ni på att bygga ett starkt nätverk tillsammans med andra ideella organisationer såsom föreningen Frisk Mat?

Vi har idag ett nätverk med över 500 företag, organisationer och myndigheter som alla vill nå vår vision att alla barn och unga ska ha vilja och möjlighet att leva ett aktivt och mer hälsosamt liv. För oss är det en självklarhet att bygga en stark folkrörelse med många andra aktörer.


Kom i kontakt med Generation Pep

Läs mer på www.generationpep.se
eller mejla info@generationpep.se

Dela: