Frisk Mats Nätverk

Jonas and Christina af Jochnick Foundation

Frisk Mats Nätverk

Jonas and Christina af Jochnick Foundation

Vi i föreningen Frisk Mat är otroligt glada och stolta över att Jonas and Christina af Jochnick Foundation under flera år i rad vågat tro på vår idé om ett community för kunskapsutbyte mellan alla som arbetar med offentliga måltider och därmed sett till att den kunnat bli verklighet. Utan deras finasiella stöd hade den här mötesplatsen på friskmat.se inte kunnat bli verklighet.

Hej Fanny, du är operativt ansvarig på Jonas and Christina af Jochnick Foundation. Kan du berätta lite om hur er verksamhet ser ut?

Jonas af Jochnick startade stiftelsen 2011 och har sedan start fokuserat på att stötta projekt inom primärt hälsa, utbildning och miljö. Stiftelsen stöttar ett mindre antal projekt parallellt med en ambition om att finnas med och stötta det specifika initiativet under en period snarare än ett enskilt tillfälle, det ger oss möjlighet att följa projekten och dess utveckling över tid. Vi värdesätter en nära dialog med de projekt som vi engagerar oss i och finns gärna tillgängliga för att agera rådgivande funktion i de fall så önskas.

Vilka är de viktigaste fokusområdena och värderingarna i ert arbete?

Hälsa, utbildning och miljö utgör grundpelarna i de projekt som vi stöttar. Tillsammans är de nära sammankopplade med varandra då vi med bättre utbildning och en medvetenhet för omvärlden även skapar en bättre förståelse för betydelsen av att vara frisk och hälsosam. Först när vi mår bra i oss själva har vi förmågan att ta hand även om vår miljö och den planet vi lever på.


Först när vi mår bra i oss själva har vi förmågan att ta hand även om vår miljö och den planet vi lever på


Hur ser ni på de offentliga måltiderna som ett möjligt verktyg i arbetet med omställning till hållbarare och hälsosammare matvanor?

Vi har länge stöttat projekt inom diabetes, cancer, demenssjukdomar och andra sjukdomar vilka dessvärre alltid mynnar ut i en hälsorelaterad diskussion. Hälsosamma levnadsvanor skulle rädda många liv och bidra till att pengar kan investeras på preventiva åtgärder istället för att, som det är idag, gå till behandling och vård av livsstilsrelaterade sjukdomar. Att det varje år läggs över 9 miljarder kronor på råvaror för de offentliga måltiderna och att maten som serveras allt för ofta inte lever upp till de näringsrekommendationer som gäller känns inte rimligt. Speciellt inte när det finns så mycket kunskap och vilja därute i våra storkök kring att tillhandahålla en jämlik och näringsriktig kost.

Vad hoppas ni åstadkomma genom ert finansiella stöd till föreningen Frisk Mat?


När vi mötte teamet bakom Frisk Mat kunde vi snabbt se att de inte bara hade identifierat och specificerat detta problemområde utan hade även tydliga tankar, strategier och visioner för hur deras arbete skulle kunna bidra till konkret förändring – att på ett innovativt, inspirerande och inkluderande sätt lyfta de goda exemplen i de offentliga köken och sprida deras kunskap vidare för att förbättra folkhälsan och bromsa de livstidsrelaterade sjukdomarna. På ett lösningsfokuserat sätt skapar de rätt förutsättningar och konkreta verktyg åt de offentliga köken så att dessa kan tillhandahålla en jämlik och näringsriktig kost - oavsett kunskapsnivån inom respektive kök. Frisk Mat hanterar en av vår tids viktigaste utmaningar och vi ville gärna ge dem möjligheten att driva förändringsarbetet framåt.


Kom i kontakt med Jonas and Christina af Jochnick Foundation

Besök jonasandchristinaafjochnickfoundation.com
eller maila till info@jcajf.com

Dela: