Frisk Mats Nätverk

Utvecklingsnoden MatLust

Frisk Mats Nätverk

Utvecklingsnoden MatLust

I Södertälje arbetar MatLust med att bidra till att ställa om livsmedelssystemet till ett som är långsiktigt hållbart för vår planet. Det genom att stärka tillväxt och hållbarhet inom livsmedels­näringen i Stockholmsregionen, med fokus på miljö och hälsa.

Hej Sara, du är chef för Utvecklingsnoden MatLust som är baserat i Södertälje och, Södertälje Science Park. Kan du berätta lite om hur er verksamhet ser ut?

Absolut – vi är en kommunal nod som driver olika projekt som främjar en ökad hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. Te x erbjuder vi utvecklingsprogram till små och medelstora företag som är anpassade utifrån var på sin tillväxtresa företagen befinner sig.

Vi har också – i samarbete med kostenheten i Södertälje – en testbädd där vi tillsammans med företag kan utveckla och testa produkter som är anpassade till storkök. Våra samverkanspartners är för närvarande Södertälje Science Park, KTH Leancentrum och Stockholm Resilience Centre.

Vi engagerar också tillsammans med Länsstyrelsen och Region Stockholm, matinnovationstävlingen Ät!Stockholm och olika typer av kunskaps- och inspirationsevents.

Vilka är de viktigaste fokusområdena/värderingarna i ert arbete?

Alla insatser och aktiviteter vi gör utgår från måltidskonceptet ”Diet for a green planet”. Det innebär att vi jobbar i hela livsmedelssystemet för att livsmedlen ska vara goda och nyttiga, hållbart producerade (ekologiskt producerade företrädelsevis från regenerativt jordbruk), förespråka och öka produktion och konsumtion av näringstäta grönsaker/rotfrukter, fullkorn och baljväxter. Ökad lokal livsmedelsproduktion och konsumtion, samt att vi ska bidra till att skapa förutsättningar för att matsvinnet ska minska i hela kedjan.


Vi tror att de offentliga måltiderna har en avgörande roll


Hur ser ni på de offentliga måltiderna som en del i arbetet med omställning till hållbarare och hälsosammare matvanor?

Vi tror att de offentliga måltiderna har en avgörande roll – dels genom livsmedelsinköpen som kan bidra till att företag som vill erbjuda hållbart producerade och hälsosamma livsmedel kan etablera sig och finnas på marknaden, men också att ”vänja” och lära konsumenterna att uppskatta och äta hållbart producerad och hälsosam mat. Forskning visar på att det är i småbarnsåren vi lägger grunden till våra matvanor och lär vi våra barn redan i förskoleåldern att äta rätt så har dom väldigt bra förutsättningar att fortsätta äta hälsosamt och hållbart hela livet.

Vad hoppas ni kunna nå ut med här på friskmat.se?

Vi har arbetat med olika insatser och aktiviteter kopplat till en ökad hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i över tjugo års tid. Under dessa år har vi samlat på oss mycket kunskap, rutiner, metoder och olika styrdokument på hur man som en kommun kan verka i frågan. Vi hoppas kunna dela med oss av dessa och även få ny kunskap från andra för att fortsätta utvecklas i vår egen resa. Vi hoppas och vill såklart söka nya samarbeten med de aktörer som vill kroka arm med oss!


Kontakta MatLust

Besök våra hemsidor så finns kontaktuppgifter till alla oss som jobbar på MatLust.

www.matlust.eu | www.dietforagreenplanet.se

Dela: