Frisk Mats Nätverk

Reformaten

Frisk Mats Nätverk

Reformaten

Reformaten är en partipolitiskt- och religiöst obunden förening med mål att påskynda en forskningsbaserad omställning av matsystemet – för människans och planetens hälsa. De betraktar matsystemet ur ett helhetsperspektiv; från produktion till konsumtion med fokus på de miljömässiga och sociala aspekterna.

Hej Olga, du är initiativtagare till Reformaten. Kan du berätta lite om hur er verksamhet ser ut?

Vi jobbar med att påskynda en forskningsbaserad omställning av matsystemet för människan och planetens hälsa. Genom att skapa tillfällen, möten och samtal bjuder vi in aktörer som normalt sett inte samarbetar till samma rum för att diskutera en gemensam väg framåt. Genom att sätta ribban högt och kontinuerligt bjuda in aktörer som direkt och indiirekt jobbar med mat och matsystemet påskyndar vi samarbetena och samhällsdebatten. Vi är noga med att lyfta ansvaret upp till systemnivå och hävdar att denna fråga, om hur våran mat produceas och konsumeras borde ligga på högsta politiska nivå. Vi är också noga med att ta ett helhetsperspektiv på fråga och ta med aspekter som folkhälsa, klimat, miljö, djurhälsa och rättvisefrågor. Fast det kan kännas överväldigande är det viktigt då allt hänger ihop. Nu har vi precis fått ett projekt beviljat av Vinnova för att prototypa upp en ny infrastruktur och inkluderande mötesplats för människan och maten, Stadsdelsköken.


Det måste bli lätt att äta rätt.


Vilka är de viktigaste fokusområdena och värderingarna i ert arbete?

Att det måste bli lätt att äta rätt. Hållbar och hälsosam mat får inte vara en klass eller utbildningsfråga. Sverige är en del av ett globalt väldigt trasigt matsystem som kräver akuta reformer baserat på dom globala hållbarhetsmålen. Ingen ska behöva lida av hur vårran mat är producerad och konsumerad. Eftersom denna fråga är så pass akut som den är krävs modiga politiska beslut om vi ska hinna göra dom förändringarna som behövs i tid. Reformaten vill skapa stödet som politikern behöver.

Hur ser ni på de offentliga måltiderna som ett möjligt verktyg i arbetet med omställning till hållbarare och hälsosammare matvanor?

Som en självklar och fantastisk möjlighet att höja efterfrågan på bättre kvalitets mat och även servera måltider som gynnar planeten och människans hälsa. Otroligt viktigt att folks skattepengar läggs på positiva insatser för vårt samhälle.


Vill du komma i kontakt med Reformaten?

Surfa in på reformaten.com

Dela: