Frisk Mats Nätverk

Frisk Mat har ett stort nätverk och vi samarbetar med flera viktiga myndigheter och organisationer inom många olika områden.

I vårt nätverk

Dietisternas Riksförbund

Dietisternas riksförbund är yrkesorganisation med ca 1300 medlemmar som tillsammans verkar för dietistens yrkesroll och ett hälsosamt Sverige. Vårt viktiga uppdrag är att bidra till en hållbar hälsa genom hela livet, oavsett vem du är eller var du bor.

I vårt nätverk

Race For The Baltic

För Race for the Baltic betyder Frisk Mat inte bara mat som bidrar till en frisk hälsa, utan mat som även bidrar till en frisk planet. Och det är precis det – en frisk kropp på en frisk planet – som deras nylanserade Braxenprodukter är med och bidrar till.

I vårt nätverk

Generation Pep

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.

I vårt nätverk

Fredagsfys Sverige

Fredagsfys Sverige är en satsning som genomförs i samarbete med Riksförbundet Hälsofrämjandet där fokus ligger på att inspirera barn och unga till ökad rörelse och en sundare sockerkonsumtion. En sekundär målgrupp är pedagoger, föräldrar och äldreomsorgen.

I vårt nätverk

Sockersmart skola

Ett initiativ som arbetar för att få människor att successivt minska mängden tillsatt socker, till den nivå som WHO rekommenderar. Med huvudsakligt fokus på barn och unga. Uppmuntrar till mer sockersmarta alternativ både till vardag och till festsammanhang.

I vårt nätverk

Reformaten

Reformaten är en partipolitiskt- och religiöst obunden förening med mål att påskynda en forskningsbaserad omställning av matsystemet – för människans och planetens hälsa. De betraktar matsystemet ur ett helhetsperspektiv; från produktion till konsumtion med fokus på de miljömässiga och sociala aspekterna.

I vårt nätverk

MATtanken

MATtanken är ett projekt som genom nätverkande, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte vill bidra till hållbara offentliga måltider.

I vårt nätverk

BERAS International

BERAS International är en stiftelse som arbetar för hållbara matsystem. De ingår i ett stort nationellt och internationellt nätverk med en målsättning att på ett strategiskt sätt bidra till den nödvändiga förändringen av matsystemet, som idag orsakar allvarliga miljöproblem.

I vårt nätverk

Future Friendly Food

Future Friendly Food bedriver en blogg och ett forum för aktiva inom offentliga storkök. Där berörs frågor som: Hur tar vi våra offentliga kök in i framtiden på ett hållbart sätt utifrån FN:s globala mål? Vilken mat får våra barn i sig och hur mår den planet vi lämnar efter oss?

I vårt nätverk

Kostfonden

Kostfonden samlar in resurser till vetenskapliga studier som undersöker kostens effekter på hälsan och vilka eventuella biverkningar en kostomläggning kan ge. En viktig del i Kostfondens arbete är att driva fram stora och högkvalitativa studier som kan ligga till grund för nya behandlingsrekommendationer.

I vårt nätverk

Electrolux Food Foundation

Hittills har 40 000 barn i 8-12-årsåldern i ett 30-tal länder lärt sig om hur maten hamnar på tallriken och hur våra matval påverkar planeten. Food Heroes är en workshop som levereras av kockar, unga ledare och engagerade medarbetare.

I vårt nätverk

MatLust

I Södertälje arbetar MatLust med att bidra till att ställa om livsmedelssystemet till ett som är långsiktigt hållbart för vår planet. Det genom att stärka tillväxt och hållbarhet inom livsmedels­näringen i Stockholmsregionen, med fokus på miljö och hälsa.

I vårt nätverk

Matsvinnet.se

Matsvinnet.se är en opinionsforum för minskat matsvinn. Vi informerar och påverkar för att prioritera de mest effektiva sätten att minska matsvinnet i Sverige.