Frisk Mat-rapporten

Till grund för communityt här på friskmat.se finns den rapport som vi i föreningen Frisk Mat släppte under våren 2020. Den bygger på tre gedigna undersökningar med intervjuer och enkäter bland kostchefer och matlagare i skola, vård och omsorg, genomförda av undersökningsföretaget Ipsos.

En av huvudtinsikterna i rapporten var att 3 av 4 svarande helst ville ha sin kunskap och inspiration från kollegor och nätverk. Därför skapade vi i föreningen den mötesplats för kunskapsutbyte kollegor emellan som du nu befinner dig på.

För att göra samtliga resultat mer tillgängliga för alla har vi satt samman dem i en rapport. Med Frisk Mat-rapporten hoppas vi kunna bidra med insikter om hur den offentligt lagade maten planeras och tillreds. Och vad för behov de som arbetar med de offentliga måltiderna har.


Ladda hem Frisk Mat-rapporten