Varför behövs Frisk Mat?

Varför behövs Frisk Mat?

Vi är en ideell förening vars hjärtan klappar för att maten i maten som serveras i vård, skola och omsorg ska ses som en folkbildnings- och folkhälsoinsats – som i det långa loppet kan avlasta sjukvården.

Vi ser de offentliga måltiderna som en unik utbildningsinsats eftersom de faktiskt har en så mycket viktigare roll än att bara mätta magar i stunden. På många håll är måltiderna fantastiska, och de fina exempel som finns behöver få fötter och spridas runt landet – så att vi oavsett vart vi bor får en jämlik, näringsrik och god måltid som kan agera förebild för hur vi äter för att hålla oss friska. Helt enligt Livsmedelsverkets rekommendationer och NNR .

Det är varken dyrare eller svårare att laga en god näringsrik måltid, det finns det många inspirerande exempel på. Därför måste det vara en självklarhet att de omkring 3 miljoner måltider som serveras varje dag alltid lever upp till nuvarande rekommendationer. Och att ta tillvara på det unika tillfället att skicka med matgästen kunskap om hälsosamma kostvanor.

Därför ser vi de här måltiderna som en unik möjlighet att förbättra folkhälsan och jobbar för att sprida kunskapen om hur hälsosam kost kan hjälpa oss alla att leva friskare liv. Du som läser kanske på något sätt jobbar med offentlig mat? Det är just du som är eller kan bli en folkhälsohjälte. Vi hoppas därför att du vill inspireras av alla dina kollegor runt om i landet samt dela med dig av din erfarenhet, recept och tips här på friskmat.se – ni är många, över 30 000 personer, som tillsammans kan göra så stor skillnad. Så skapa din egen profil samt kostnadsfria användarkonto och börja göra skillnad redan idag!

Vi förespråkar mat du mår bra av. Mat som bidrar till att hålla dig frisk. Det har absolut inget med dieter, bantningskurer eller utseende att göra. Serveras du god och näringsrik mat äter du inte bara bra i stunden utan får samtidigt kunskap att ta med dig hem. Barn som tidigt lär sig att äta sunt i förskolan och skolan tar med sig det hem till sin familj och genom resten av livet. Vuxna och unga som serveras bra mat i kontakt med vården får referenser på hur vi bör äta för att följa kostråd som hjälper oss att hålla oss friska. Och får våra äldre bra hälsosamma måltider kan de hålla sig starka längre.

I vårt arbete ser vi också en tydlig koppling mellan vad vi vill åstadkomma med Frisk Mat och de politiska målen i Agenda 2030. Vår vision om ett samhälle där mat inom skola, vård och sjukhus är näringsrik skulle bidra till både bättre hälsa, jämlikhet och miljö.


Bli medlem i föreningen!

Tillsammans är vi starkare. Du måste inte arbeta med offentliga måltider för att bli medlem i Frisk Mat. Vem som helst som tycker att den offentliga maten är viktig kan gå med, och därigenom stötta och följa föreningens arbete. Som medlem i Frisk Mat får du information kring hur vi arbetar med vår hjärtefråga och hur du kan hjälpa oss göra skillnad genom att sprida budskapet till din omgivning om vikten av att servera “frisk mat”. Här blir du helt kostnadsfritt medlem.


Läget för folkhälsan i Sverige

Visste du att…

… Livsstilsrelaterade sjukdomar ökar kraftigt

… Var fjärde svensk riskerar enligt Socialstyrelsen att dö i förtid på grund av osunda kostvanor

… En av de viktigaste anledningarna till att vi äter fel idag är okunskap

… Varje dag serveras omkring 3 miljoner måltider som vi skattebetalare möjliggör

… Kostnaden för bara råvarorna uppgår till över 9,7 miljarder kronor per år

… Det är mycket stor variation i kvalitén på maten som serveras för våra skattepengar. Med andra ord finns det många goda exempel på bra kost som inte kostar mer – låt oss göra det tillgängligt till fler!

Källor: Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten


Lösning

För att snabbare göra skillnad jobbar vi både upp- och nerifrån. Vi driver opinion mot beslutsfattare (politiker, myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv) som kan göra skillnad inom sina styrande områden och arrangerar mötesplatser där de kan knyta samman sin kunskap och försöker också få dem att jobba tillsammans i frågan.

Samtidigt har vi skapat den här plattformen för alla som dagligen jobbar med den offentliga maten. Kunskap, erfarenhet och inspiration utbyts, näringsberäknade recept och tips inom t ex svinn och upphandling finns här, samt lättlästa artiklar med fakta inom t ex näringslära och forskning. Vi lyfter så klart också många goda exempel. Och allt är alltid helt kostnadsfritt.


Det här vill vi uppnå

Mål på gräsrotsnivå

Vi vill att alla ska ha tillgång till näringsrik och aptitlig mat inom skola, vård och omsorg. För varje kostchef eller matlagare som i sitt dagliga arbete använder plattformen friskmat.se kommer vi en bit längre på vägen mot en bättre folkhälsa, och tar också ett steg på vägen mot en friskare planet. Det eftersom mat som gynnar folkhälsan oftast är bra även för planten.

Politiska mål

Genom att driva opinion och fortsätta med vårt lobbyarbete är målet att på längre sikt få regeringen att ändra skollagen och stifta en ny lag inom både sjukvården och äldreomsorgen.

Ändring av Skollagen – Integrera skolmåltiden i alla ämnen

För att barn och unga ska lära sig om matens ursprung, kultur och hur den påverkar deras egen hälsa men också miljön vill vi jobba för att ”hållbar kost- och näringslära” integreras i skolans alla ämnen. Det är inte bara skolkökets och hemkunskapens roll att ta. Genom att integrera “hållbar kost- och näringslära” i ämnen som t ex biologi, samhällskunskap och religion får barnen tidigt ett naturligt förhållningssätt till och kunskap om vad de bör äta för att leva ett friskare liv och samtidigt påverka miljön på ett positivt sätt.

Ny lag om näringsrik kost – sjukvården och äldreomsorgen

Idag finns endast rekommendationer om hur kosten inom sjukvården och äldreomsorgen bör vara. Likt skolan vore det en självklarhet att stifta en lag om näringsrik kost även inom de här områdena.


Dela: