Integritetspolicy

Personuppgiftshantering av användare och medlemmar

Den ideella föreningen Frisk Mat (“Frisk Mat”) med organisationsnummer 802518-7710 arbetar för att säkerställa att din integritet ska skyddas vid användning av våra tjänster. Frisk Mat är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

I denna integritetspolicy informerar vi dig om varför och på vilket sätt vi behandlar personuppgifter och hur vi använder cookies. Här kan du även läsa om vad du som registrerad har för rättigheter och vart du kan vända dig med frågor eller synpunkter kopplade till Frisk Mats personuppgiftsbehandling.

Integritetspolicyn uppdaterades senast oktober 2021.

Vad för slags personuppgifter samlar vi?
Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss, t.ex. när du registrerar dig som användare på den digitala plattformen friskmat.se (“Plattformen”), när du ansöker om medlemskap i föreningen Frisk Mat och om du skapar en profil, eller när du kontaktar oss via e-post. Personuppgifter samlas också in när du registrerar att du vill ta emot vårt nyhetsbrev. De personuppgifter som du skickar till oss kan t.ex. omfatta kontaktinformation, din arbetsplats och de övriga uppgifter som du anger i din profil. Om vi kontaktar dig för medlemsundersökningar anonymiseras alla användaruppgifter. Om du har nåtts av oönskade utskick från oss har du, i enlighet med GDPR och marknadsföringslagen, alltid rätt att motsätta dig fortsatta utskick. Det gör du genom att klicka på länken i något av de mailutskick som skickats ut eller genom att kontakta oss på info@friskmat.se.

Vår lagliga grund för denna personuppgiftsbehandling är för att kunna fullgöra avtalet mot dig som medlem eller för att kunna fullgöra förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna lagras så länge du har ett användarkonto på Plattformen eller medlemskap hos Frisk Mat, och annars i max 3 år.

Vi använder vi dina personuppgifter för följande ändamål:

för att ge dig som medlem en så bra upplevelse som möjligt, och ge dig tillgång till alla delar av Plattformen och den information som publiceras där

  • för att kunna kontakta dig angående ditt medlemskap och det innehåll du skapar
  • för att hantera ditt personliga konto på Frisk Mat (om du väljer att skapa ett sådant)
  • för att skicka relevant information och uppdateringar till dig
  • för att sammanställa statistik
  • för att skicka användarundersökningar till dig
  • för att uppfylla lagstiftarens krav på bokföring
  • för att föra en medlemsförteckning över föreningens medlemmar

Den lagliga grunden för 1-4 är att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet/villkoren om registrering som användare av Plattformen. Den lagliga grunden för 5-6 är ett berättigat intresse enligt artikel 6 1 f) GDPR. Föreningen Frisk Mat arbetar för att förbättra folkhälsan bl.a. genom att inspirera till förbättring av den offentliga måltiden via Plattformen. För att utveckla detta arbete har Frisk Mat ett berättigat intresse att sammanställa statistik och skicka ut användarundersökningar till sina medlemmar och användare. Medlemmarna är generellt intresserade av Frisk Mats arbete och att förbättra den offentliga måltider och svenska folkets kostvanor generellt. Både statistik och användarundersökningar genomför anonymiserat och det är helt frivilligt att delta. Den lagliga grunden för 7-8 är att uppfylla gällande lagkrav.

Var lagras dina personuppgifter?
Uppgifterna lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Dina personuppgifter och andra uppgifter knutna till ditt medlemskap/dig som användare av Plattformen sparar vi i vårt medlemssystem.

Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan däremot inte radera dina uppgifter i fall då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring för t.ex. bokföringsregler, eller när det finns andra legala skäl till att uppgifterna måste sparas. Du har även rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) på imy@imy.se för att lämna klagomål.

Rätten till dataportabilitet
Du har rätt till dataportabilitet, dvs att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll, t.ex. i en annan social medietjänst. Läs mer på https://www.imy.se/globalassets/dokument/riktlinjer-om-ratten-till-dataportabilitet.pdf

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Vi säljer, byter eller vidarebefordrar aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Frisk Mat. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. mediebyråer för distribution av nyhetsbrev, eventbyrå för inbjudningar till relevanta events.

Vi skyddar dina personuppgifter
Vi har tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder.

Cookies
En cookie är en textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på vår hemsida. Frisk Mat använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök. Vi använder inte cookies för att lagra personuppgifter eller för att sprida uppgifter till tredje part. Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet via webbläsaren, alternativt surfa i anonymt läge.

De cookies som används är både permanenta och tillfälliga cookies (sessionscookies). Permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet i max 24 månader. Tillfälliga cookies raderas när du stänger webbläsaren.

För att få mer information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation kan du besöka Post- och telestyrelsens webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Den ideella föreningen Frisk Mat är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Frisk Mat
℅ Food Pharmacy AB
Svartmangatan 9
111 29 Stockholm
E-post: info@friskmat.se