Användarvillkor

Användarvillkor för plattformen friskmat.se

Allmän information
Föreningen Frisk Mat:s plattform (“Plattformen”) vänder sig till dig som är aktiv inom storkök/offentliga måltider för att ge dig inspiration och möjlighet till informationsutbyte. Om du har en sådan roll är du välkommen att registrera dig som användare av Plattformen. Genom att registrera dig som användare godkänner du följande användarvillkor. Du bör läsa igenom dessa innan du börjar använda tjänsterna, skapar innehåll eller annars tar del av informationen.

Att bli användare
Det är kostnadsfritt att bli användare av Plattformen. Medlemskapet gäller från den dag du registrerar dig och tillsvidare, och kan avslutas när helst du önskar det. Frisk Mat har rätt att neka dig registrering som användare, t.ex. om vi har anledning att tro att de personuppgifter du lämnat inte stämmer eller vi har annan skälig grund att neka medlemskap. Ett medlemskap som användare av Plattformen är personligt och kan inte överlåtas till någon annan.

Kontakt, marknadsföring mm
Vi kommer endast att skicka ut information till dig i elektronisk form till den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Vi kan komma att skicka t.ex. nyhetsbrev med populära recept och information som rör dig som användare. Du kan alltid välja att avregistrera dig från nyhetsbrev genom att klicka i den avsedda rutan i nyhetsbrevet.

Behandling av personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter som du anger vid registreringen i enlighet med kraven i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Du hittar mer information om vår personuppgiftshantering här .

Code of conduct
Du ansvarar för att alltid uppträda hänsynsfullt mot andra användare av Plattformen, i kommentarer eller annan kommunikation, genom att hålla en god ton och respektera dessa villkor.

Du ansvarar för att allt innehåll som du lägger upp på Plattformen är ditt eget och inte innebär ett intrång i någon tredje parts rättighet. Du får t.ex. inte lägga upp någon annans text eller bild på Plattformen utan att den personen givit sitt samtycke (se mer nedan under rubriken “Immateriella rättigheter”).

Du ansvarar för att inget olagligt material läggs upp av dig, såsom exempelvis men inte uteslutande information som kan anses utgöra hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring eller olaga hot.

Plattformen får inte användas i syfte att sprida data eller information, inte heller länkar till andra webbplatser som är olagliga, strider mot Frisk Mats villkor eller regler eller annars kan anses stötande eller på annat sätt vara olämpliga.

Du får inte använda Plattformen för ett kommersiellt syfte, och det material du delar får därför inte innehålla varumärken eller annan reklam för företags eller organisationers produkter eller tjänster.

Frisk Mat har dessutom rätt att efter eget skön blockera eller avvisa alla kommentarer, recept eller annan information som vi anser inte följer de riktlinjer som Frisk Mat står för t.ex. gällande kosthållning.

Frisk Mat har också rätt att med omedelbar verkan stänga av användare som beter sig olämpligt, kan misstänkas ha uppgivit falska personuppgifter vid registreringen, eller på annat sätt bryter mot dessa användarvillkor.

Immateriella Rättigheter
Du ansvarar för att du själv har skapat allt material som du lägger upp på Plattformen, såsom fotografier, text eller video. Om det inte är du ensam som har skapat materialet måste du ha fått ett uttryckligt, skriftligt samtycke från den som skapat eller äger de immateriella rättigheterna till materialet att du får lägga upp det på Plattformen och att Frisk Mat därmed får en rätt att nyttja materialet enligt följande. Detsamma gäller om du skapat materialet tillsammans med någon annan.

Genom att lägga upp material på Plattformen ger du Frisk Mat en icke-exklusiv rätt att nyttja materialet, vilket innebär att du upplåter immateriella rättigheter avseende materialet till Frisk Mat. Det innebär att du inte längre ensam förfogar över rättigheterna till materialet. Istället har även Frisk Mat en icke-exklusiv rätt att fritt utan ersättning nyttja allt upplagt material, med rätt att bearbeta, ändra samt tillgängliggöra materialet för allmänheten i ursprungligt eller förändrat skick, i olika versioner efter eget skön, i alla territorier i all framtid, i alla nu eller i framtiden existerande medier och tekniker. Frisk Mat har även rätt att vidareöverlåta dessa rättigheter till tredje man. Självklart har du fortfarande rätt att använda ditt material själv.

Du är även ansvarig för att de personer vars namn och/eller bild förekommer på bild eller i text som du lägger upp på Plattformen har givit sitt uttryckliga, skriftliga, samtycke till publiceringen på Plattformen.

Du är medveten om att all information som du finner på Plattformen, såsom text, video, bild, varumärken, logotyper etc ägs av eller har upplåtits till Frisk Mat. Du har därför ingen rätt att utnyttja något material på Plattformen i strid med dessa villkor eller Plattformens syfte i övrigt.

Avregistrering
För att avregistrera dig som användare av Plattformen, kontakta oss på info@friskmat.se. Ange “avregistrering” i ämnesraden.

Ansvarsbegränsning
Frisk Mat strävar efter att så långt som möjligt säkerställa att uppgifter, information och tjänster på Plattformen är korrekta men kan inte lämna någon garanti eller annat löfte om uppgifternas innehåll eller karaktär i övrigt.

Du har inte rätt att gentemot Frisk Mat göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i uppgifter från Frisk Mat eller på Plattformen eller på andra webbplatser som Plattformen länkar till.

Tvister
Svensk lag tillämpas på dessa villkor och tvister löses i svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.